معرفی مسئولین

مشخصات فردي

 سميه اميري  

پست الکترونيکي : s.amiri63@yahoo.com

 کارشناسي ارشد الهيات گرايش فقه و حقوق از دانشگاه الزهراء تهران

ترجمه و تأليف

-  کتاب پرسش و پاسخ هاي مشاوره اي در زمينه کودکان ،نوجوانان و جوانان . انتشارات ماو شما تهران . فروردين 93

-  چاپ مقاله در کتاب همايش بين المللي بيداري اسلامي و بسيج مستضعفين با موضوع بيداري اسلامي و تحول در فقه حکومتي اهل سنت در سال 92

-  پذيرش مقاله در همايش بين المللي حکومت علوي و نگاهي پس از چهارده قرن با موضوع راههاي کسب مشروعيت قدرت در اسلام

 

سوابق کاري و اجرايي

-   مدير دفتر مجتمع قضايي شماره يک تهران (دربند) از سال 85 الي 87

-   کارشناس فرهنگي و فوق برنامه سما شيراز از سال 87

-   معاون فرهنگي دانشجويي دانشکده فني و حرفه اي دخترانه سما شيراز و عضو هيئت علمي گروه معارف از سال 89

 

 

 

جوايز و مقامهاي کسب شده:

-   کسب مقام چهارم فرهنگي در بين دانشکده هاي سما سراسر کشور از سوي سازمان سما در سال88

-   کسب مقام اول فرهنگي در بين دانشکده هاي سما سراسر کشور از سوي سازمان سما در سال90

-   کسب مقام دوم فرهنگي در بين دانشکده هاي سما سراسر کشور از سوي سازمان سما در سال93

-   کسب مقام دانشکده برتر در فعاليت هاي فرهنگي از سوي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي آزاد اسلامي استان فارس در سال 91

  کسب مقام اول فعاليت هاي بسيج دانشجويي در منطقه يک از سوي سازمان سما در سال 90