معرفی کارکنان حوزه اداري و مالي
   
خانم زهرا برزگر
معاونت پشتیبانی ‍‍‍
آقاي بهنام حيدري
مدير امور اداري
آقاي احد تربيه جو
كارشناس امور مالي
آقاي محمدرضا صابري
رئیس امور عمومي
خانم آزاده حیدری
کارشناس امور مالی
آقای عبداله رحیمی
مدیر تدارکات
خانم زهرا سالاري
كارشناس امورمالي مدارس
خانم بهاره عصفوري
مسئول دبيرخانه
خانم فاطمه پيري
كارشناس امور مالی مدارس
آقاي سعيد ايزدي
كارشناس دبيرخانه
آقای شهرام شهریاری
مسئول انبار
خانم سارا امینی
کارشناس دبيرخانه
آقای منصور فروغی
جمعدار اموال
خانم مهوش مجذوبی
مسئول کارگزینی