معرفی کارکنان حوزه اداري و مالي
 

زهرا برزگر
معاونت پشتیبانی
 
 

بهنام حیدری
مدیر امور اداری
 
 

احد تربيه جو
كارشناس امور مالي
 
 

آزاده حیدری
كارشناس امور مالي
 
 

زهرا سالاری
كارشناس امور مالي مدارس
 
 

سارا پيري
كارشناس امور مالي مدارس
 
 

زهرا امینی
مسئول دبیرخانه
 
 

ترلان شمشیری
مسئول دبیرخانه
 
 

زهرا عصایی
مسئول کارگزینی هیئت علمی
 
 

مهسا ندیمی
مسئول صندوق رفاه و شهریه
 
 

الهام علیایی
مسئول شهریه