معرفی کارکنان حوزه اداري و مالي
 

بهنام حیدری
مدیر امور اداری
 
 

احد تربيه جو
كارشناس امور مالي
 
 

آزاده حیدری
كارشناس امور مالي
 
 

زهرا سالاری
كارشناس امور مالي مدارس
 
 

سارا پيري
كارشناس امور مالي مدارس
 
 

زهرا امینی
مسئول کارگزینی
 
 

ترلان شمشیری
کارشناس امور شهریه
 
 

مهسا ندیمی
کارشناس حسابداری
 
 

الهام علیایی
کارشناس حسابداری
 
 

فاطمه هاشمیان
کارشناس شهریه