معرفی کارکنان حوزه پژوهش
کارکنان دانشکده گلستان
 

محمد علی اسدی
معاون آموزشی و پژوهشی
تلفن داخلی:106
 

مهدی شیبانی
مدیر آموزش و کارشناس گروه آسانسور و پله برقی
تلفن داخلی:147
 

محمدرضا صابری
کارشناس گروه های الکترونیک،الکتروتکنیک،صنایع شیمیایی
تلفن داخلی:104
 

احمد جابری
مسئول دایره امتحانات
تلفن داخلی:150
 

ایرج امیدوار
مسئول بایگانی آموزش
تلفن داخلی:151
 

احسان اسماعيل خاني
مدیر پژوهش
تلفن داخلی:153
 

زهره كوثر
مسئول فناوري
تلفن داخلی:160
 

فاطمه فولادی
مسئول باشگاه پژوهشگران جوان
تلفن داخلی:119
 

عبداله رحیمی
کارشناس کارگاه برق
تلفن داخلی:128
 

فاطمه غلامي
كارشناس كارگاه الکترونیک
تلفن داخلی:128
 

حميدرضا رحيمي
كارشناس كارگاه برق
تلفن داخلی:128
 

احسان یوسفی
کارشناس کارگاه کامپیوتر
تلفن داخلی:117
 

اعظم فارسی
مسئول کتابخانه و کارشناس رشته های تربیت بدنی و مکانیک خودرو
تلفن داخلی:134
کارکنان دانشکده گلدشت
 

راضیه جعفری
مدیر آموزش
تلفن داخلی:113
 

سوسن تقی زاده
مسئول دایره امتحانات
تلفن داخلی:159
 

حميده روشن فرد
مسئول کتابخانه
تلفن داخلی:180