معرفی کارکنان امور دانشجویی
 
نام و نام خانوادگی
سمت شرح وظایف
 
اسماعیل رفیعی
معاون فرهنگی دانشجویی نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي فرهنگي دانشجويي و برنامه ريزي لازم در اين زمينه
 
محسن شایق
کارشناس امور دانشجویی تخفيف دانشجويي - نقل و انتقالات - فعاليت هاي تربيت بدني - امور مربوط به ميهماني - مسئول کميته انضباطي - دادن مشاوره هاي مختلف تحصيلي، ازدواج و ... به دانشجويان - نظارت بر عملکرد سلف سرويس، بوفه و انتشارات
 
فاطمه اژدری
مسئول اداره فارغ التحصیلان تشکيل پرونده دانش آموختگان و صدور گواهي موقت و دانشنامه ايشان - پاسخگويي به ارباب رجوع
 
رضازمانی
کارشناس اداره فارغ التحصیلان تشکيل پرونده دانش آموختگان و صدور گواهي موقت و دانشنامه ايشان - پاسخگويي به ارباب رجوع
 
فاطمه هوشیاری
کارشناس امور فرهنگی