فلوچارت دروس رشته های تحصیلی


ردیفنام رشتهمقطعدانلود سرفصل
1 کامپیوترکاردانی پیوسته دانلود فایل
2 صنایع شیمیاییکاردانی پیوسته دانلود فایل
3 تاسیسات الکتریکیکاردانی پیوسته دانلود فایل
4 متالورژی-ریخته گریکاردانی پیوسته دانلود فایل
5 حسابداریکاردانی پیوسته دانلود فایل
6 آسانسور و پله برقیکاردانی پیوسته دانلود فایل
7 نقشه کشی معماریکاردانی پیوسته دانلود فایل
8 ساختمانکاردانی پیوسته دانلود فایل
9 مکانیک خودروکاردانی پیوسته دانلود فایل
10 الکترونیککاردانی پیوسته دانلود فایل
11 برق صنعتیکاردانی پیوسته دانلود فایل
12 هنرهای تجسمیکاردانی پیوسته دانلود فایل
13 گرافیککاردانی پیوسته دانلود فایل
14 تربیت بدنیکاردانی پیوسته دانلود فایل
15 ساخت و تولیدکاردانی پیوسته دانلود فایل
16 امور اداریکاردانی پیوسته دانلود فایل
17 طراحی دوختکاردانی پیوسته دانلود فایل
18 مربی کودککاردانی پیوسته دانلود فایل
19 فیلمسازی-کمک کارگردانیکاردانی پیوسته دانلود فایل
20 تاسیسات-تهویه مطبوعکاردانی پیوسته دانلود فایل
21 مهندسی تکنولوژی برق-قدرتکارشناسی ناپیوسته دانلود فایل
22 مهندسی تکنولوژی الکترونیککارشناسی ناپیوسته دانلود فایل
23 مهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسی ناپیوسته دانلود فایل
24 مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییکارشناسی ناپیوسته دانلود فایل
25 حسابداریکارشناسی ناپیوسته دانلود فایل